ข้อมูลจำเพาะ คอนโทรลเลอร์ข้อมูล AutoID DV-90 ซีรีส์

รุ่น

DV-90NE

DV-90PE

รูป

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

ภาษาอังกฤษ

เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ใช้ได้

SR-2000/1000/750/700/G100*1, BL-1300/700/600/180/N70RKE, HR-100*2

ข้อมูลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

จำนวนการลงทะเบียน

สูงสุด 900

วิธีการสำรอง

Flash ROM (บันทึกทับได้: 100000 ครั้ง)

ขั้วเทอร์มินัล I/O

ขั้วต่อ I/O

ขั้วต่ออินพุท

จำนวนอินพุต

4

อัตรากระแสไฟฟ้าอินพุต

10 ถึง 26 VDC, 10 mA, Class2

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.0 mA

ขั้วต่อเอาท์พุท

จำนวนเอาต์พุต

16

เอาต์พุต

NPN Open-Collector

PNP open-collector

พิกัดเอาท์พุท

30 VDC, 100 mA

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1 mA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

น้อยกว่า 1 V

เอาต์พุต DC

จำนวนอินพุต

2

พิกัดเอาท์พุท

24 VDC ±10%, สูงสุด 250 mA

การเชื่อมต่อแบบอนุกรม

ช่องต่อ RS-232C

วิธีการสื่อสาร

เป็นไปตาม RS-232C

การซิงโครไนซ์ระหว่างตัวส่งกับตัวรับ

อะซิงโครนัส

ความเร็วในการสื่อสาร

600 ถึง 115200bps

จำนวนอินพุต

2 (PORT1, PORT2)

ความยาวข้อมูล

7/8 bits

ภาวะคู่หรือคี่

ไม่มี /คู่ /คี่

ความยาวของบิตสุดท้าย

1/2 bits

ช่องต่อ USB

จำนวนอินพุต

1

วิธีการสื่อสาร

USB 2.0 (ชนิด B)

Baud rate

ความเร็วในการสื่อสารกำหนดไว้ที่ 115200 bps

ช่องต่อ RS-232C

แหล่งจ่ายไฟสำหรับตัวอ่านบาร์โค้ด

5 VDC ±5%, สูงสุด 1100 mA (ที่อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง +40°C)
สูงสุด 850 mA (ที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 ถึง +50°C)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

850 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0.3 มม., 55 ถึง 500 Hz, 2G

น้ำหนัก

ประมาณ 360 กรัม

*1 จำเป็นต้องใช้ OP-87533 และ OP-87527/87528/87529 ในการเชื่อมต่อกับ SR-1000/750 และในการเชื่อมต่อกับ SR-G100 จำเป็นต้องใช้ SR-LR1,OP-27937
*2 ในการเชื่อมต่อกับ HR-100 จำเป็นต้องใช้ HR-1C3RC/OP-87533 และในการเชื่อมต่อกับ HR-100B จำเป็นต้องใช้ HR-UC1/HR-1C3RB/OP-88046/OP-99012/OP-88081

ด้านบนสุดของหน้า