ข้อมูลจำเพาะ เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิด LED/CCD BL-180 ซีรีส์

รุ่น

BL-180

BL-185

รูป

ทิศทางการอ่าน

หน้า

ด้านข้าง

แหล่งกำเนิดแสง/ส่วนรับแสง

LED/CCD image sensor

ระยะการอ่าน

33 ±10 มม. *1 (ใช้แท่งบาร์โค้ดที่กว้างอย่างน้อย 0.19 มม.)

ความกว้างแท่งบาร์โค้ดที่สามารถอ่านได้

0.125 ถึง 1.0 มม. *2

ความกว้างสูงสุดของป้ายที่อ่านได้

80 มม. *3 (ใช้แท่งบาร์โค้ดที่กว้างอย่างน้อย 0.19 มม.)

PCS

0.45 ขึ้นไป (การสะท้อนแสงของพื้นขาวระหว่างแท่งบาร์โค้ด: 75% ขึ้นไป)

อัตราการสแกน

500 ครั้ง/วินาที

โค้ดของชิ้นงาน

CODE39, ITF, Industrial 2-of-5, COOP 2-of-5, Codabar, CODE128, EAN/UPC (A·E)

จำนวนหลักที่อ่านได้

32 หลัก

ทริกเกอร์อินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ Solid state) หรืออาจเป็นอินพุต TTL ก็ได้

การเชื่อมต่อแบบอนุกรม

มาตรฐานที่ใช้

RS-232C

การซิงโครไนซ์

เริ่มต้น-หยุด

รหัสการส่งข้อมูล

ASCII

Baud rate

600/1200/2400/4800/9600/19200/31250/38400 bps

ความยาวข้อมูล

7/8 บิต

การตรวจสอบพาริตี้

ไม่มี /คู่ /คี่

ความยาวของบิตสุดท้าย

1 บิต/2 บิต

OK/NG เอาต์พุต

รูปแบบเอาต์พุต

NPN

อัตราการโหลด

24 VDC, 100 mA

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

สูงสุด 0.1 mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

สูงสุด 0.5 V

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

5 VDC ±5 %*4

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

300 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

แสงอาทิตย์/หลอดไส้: 10,000 ลักซ์, หลอดฟลูออเรสเซนต์: 3,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 165 กรัม

ประมาณ 180 กรัม

*1 33 ±5 มม. เมื่อแท่งบาร์โค้ดที่แคบที่สุดมีขนาดเล็กกว่า 0.19 มม.
*2 ความกว้างแท่งบาร์โค้ดที่สามารถอ่านได้ หมายถึง ช่วงของแท่งบาร์โค้ดที่แคบที่สุดที่อ่านได้
*3 60 มม. เมื่อแท่งบาร์โค้ดที่แคบที่สุดมีขนาดเล็กกว่า 0.19 มม.
*4 ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 5 VDC ±5 % ที่มีความเสถียร

ด้านบนสุดของหน้า