เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลเลเซอร์ความเร็วสูง

BL-1300 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลต่อขยาย 8 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา NX-C08R

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

NX-C08R

ชนิด

สายเคเบิลต่อขยายระบบ RFID ขั้นสูง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

BL-1300 ซีรี่ส์, SR-500 ซีรี่ส์, RF-500 ซีรี่ส์

ความยาว

8 ม.

หมายเหตุ

ชุดการสื่อสารซึ่งจะเชื่อมต่อ คือ ซีรี่ส์ NX-50, N-R2/R4/UB/L1

รุ่นอื่นๆ