สายเคเบิลโพรบ OP-87949

OP-87949 - สายเคเบิลโพรบ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87949

ชนิด

สายเคเบิลโพรบ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

XM-1000, XM-T1000, XM-1200, XM-T1200

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ