กรวยปรับเทียบสำหรับสไตลัสแบบหัวเข็ม OP-88547

OP-88547 - กรวยปรับเทียบสำหรับสไตลัสแบบหัวเข็ม

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ