เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D

VR ซีรีส์

โมดูลการประกอบโปรไฟล์ VR-H3W

VR-H3W - โมดูลการประกอบโปรไฟล์

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ