เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D

VR ซีรีส์

โมดูลการวัดเปรียบเทียบ VR-H3CA

VR-H3CA - โมดูลการวัดเปรียบเทียบ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ