เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D

VR ซีรีส์

เกจการสอบเทียบ OP-88275

OP-88275 - เกจการสอบเทียบ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ