1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. บริการลูกค้า XG
  5. ซอฟต์แวร์ XG

ซอฟต์แวร์ XG

XG-7000 ซีรีส์ Software

XG Rom (Ver.4.4.0031)

XG Simulator + (Ver.4.4.0031)

XG Vision Editor (Ver.4.4.0031)

XG Vision Terminal (Ver.4.4.0010)

USB Driver (Ver.1.0.1)

Active X สำหรับ XG ซีรีส์