1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. บริการลูกค้า XG
  5. การเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

การเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

ในการใช้ XG VisionEditor or XG Simulator+ จำเป็นต้องมีรหัสการเปิดใช้งาน
โปรดใช้ลิงค์ด้านล่างในการขอรหัสการเปิดใช้งาน KEYENCE จะส่งรหัสการเปิดใช้งานให้ทางอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนภายใน 1 วันทำการ

* เราจะไม่ส่งรหัสการเปิดใช้งานไปยังแอดเดรสจากบริการอีเมล์ฟรี
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย หากคุณจำเป็นต้องใช้แอดเดรสจากบริการอีเมล์ฟรี กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเรา