รายการก่อนหน้า

รายการก่อนหน้า

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

KV STUDIO Ver.11.63(เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)

 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV STUDIO Ver.11.63(เวอร์ชันสากล)

 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/03/2023

KV STUDIO Ver.11.62(เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)

 • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV STUDIO Ver.11.62(เวอร์ชันสากล)

 • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/10/2022

KV STUDIO Ver.11.61(เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)

 • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV STUDIO Ver.11.61(เวอร์ชันสากล)

 • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/09/2022

KV STUDIO Ver.11.60(เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)

 • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV STUDIO Ver.11.60(เวอร์ชันสากล)

 • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.60(เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)

 • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.60(เวอร์ชันสากล)

 • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว

ชุดคู่มือ KV STUDIO Ver.11

 • เผยแพร่ Ver.11.009(เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น) แล้ว
 • เผยแพร่ Ver.11.009(เวอร์ชันสากล) แล้ว
 • เผยแพร่ Ver.11.009(เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว) แล้ว
 • เผยแพร่ Ver.11.009(เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • เผยแพร่ Ver.11.009(เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

ชุดคู่มือ KV REPLAY VIEWER Ver.2

 • เผยแพร่ Ver.2.010(เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น) แล้ว
 • เผยแพร่ Ver.2.010(เวอร์ชันสากล) แล้ว
 • เผยแพร่ Ver.2.010(เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว) แล้ว
 • เผยแพร่ Ver.2.010(เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • เผยแพร่ Ver.2.010(เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/03/2022

KV STUDIO Ver.11.42 (เวอร์ชันสากล)

 • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว