1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน
  4. ผลการค้นหา

อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน - ผลการค้นหา

การตรวจจับชิปซ้อน

อุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อ

การวัดความหนา

การวัดความหนาของฟิล์มและเทป

การวัดความไม่ได้ระนาบของดิสก์

หาความไม่ได้ระนาบของดิสก์ที่หมุน

การวัดขนาดของขอบยางกาว

การตรวจสอบการประกอบ

การจัดตำแหน่งของลวดเชื่อม

การประกอบยานยนต์

การกำหนดตำแหน่งของแท่น X-Y

วัดตำแหน่งเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก