การอ่านตัวอักษรภาพ (OCR) ของการพิมพ์หัวเข็มขัด

Optical character recognition (OCR) of seat belt buckle printing

อุปกรณ์วิชันซิสเต็มสามารถจดจำตัวอักษรที่พิมพ์บนหัวเข็มขัดนิรภัยได้

หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการแก้ปัญหาการตรวจสอบ OCR คือการเลือกแสงที่ถูกต้องในการเน้นตัวอักษรที่พิมพ์ KEYENCE จัดหาแสงและเลนส์เพื่อให้การแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบแก่ลูกค้าของเรา ฟังก์ชัน OCR เดิมของ KEYENCE ยังสามารถตรวจสอบได้อย่างมีเสถียรภาพในสภาพความหนาแน่นของงานพิมพ์ที่แตกต่าง ขนาดตัวอักษรที่แตกต่าง และตัวอักษรที่เอียง

คุณประโยชน์

แต่ก่อน การพิมพ์บนหัวเข็มขัดนิรภัยจะถูกตรวจสอบด้วยสายตา และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบางครั้งส่งผลให้หัวเข็มขัดชนิดที่ผิดเข้าสู่กระบวนการ เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์คือส่วนประกอบเพื่อความปลอดภัย จึงไม่ควรเกิดข้อผิดพลาด เช่น การติดตั้งหัวเข็มขัดนิรภัยที่ผิดขึ้น การใช้อุปกรณ์วิชันซิสเต็มเพื่อการดังกล่าวทำให้สามารถตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้อย่างน่าเชื่อถือ และป้องกันชิ้นส่วนที่ผิดในการเข้าสู่กระบวนการ

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย