สุ่มตรวจชิ้นส่วนบู้ชโดยหุ่นยนต์

Random picking of bushing parts by robots

การอ่านตำแหน่งชิ้นงานจะกำหนดพิกัดและท่าทางสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์

การค้นหาที่ยืดหยุ่นรองรับชิ้นงานหลากหลายชนิด

คุณประโยชน์

แต่ก่อนชิ้นส่วนบู้ชจะถูกจัดเรียงด้วยมือ หรือด้วยสายพานลำเลียงชิ้นส่วน สายพานลำเลียงชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่และประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากว่าไม่สามารถสนับสนุนชิ้นงานหลายชนิด การใช้อุปกรณ์วิชันซิสเต็มทำให้สามารถรับการสนับสนุนได้ในทันทีสำหรับชิ้นงานหลายชนิด และลดขนาดของอุปกรณ์ลงอย่างมาก

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย