การตรวจจับตำแหน่งจุดเชื่อม

Detecting bead positions

การตรวจจับตำแหน่งจุดเชื่อมก่อนการโค้งงอ

อุปกรณ์วิชันซิสเต็มสามารถให้การตรวจสอบพื้นผิวบนพื้นที่กว้างได้ เครื่องมือรอยตำหนิและสีแบบละเอียดสามารถใช้ตรวจจับตำแหน่งจุดเชื่อมจากระดับของการเปลี่ยนแปลงสีได้ คุณลักษณะนี้ทำให้เซนเซอร์สามารถจัดการกับความแตกต่างโดยไม่ต้องปรับความไวแสงของแต่ละล็อต

คุณประโยชน์

แต่ก่อนมีการใช้ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์หรือเซนเซอร์สีในการตรวจจับตำแหน่งจุดเชื่อม วิธีนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ เมื่อระบุจุดหรือความแตกต่างในสภาวะพื้นผิวระหว่างแต่ละล็อตผิดพลาดว่าเป็นตำแหน่งจุดเชื่อม การใช้อุปกรณ์วิชันซิสเต็มจะช่วยป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้พลาดการตรวจจับตำหนิและทำให้สายการผลิตหยุดทำงาน

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย