การตรวจสอบการพันสายทองแดงมอเตอร์ และตรวจสอบรอยตำหนิตะกั่วบัดกรี

Inspecting motor wire bundles and checking for solder defects

การใช้อุปกรณ์วิชันซิสเต็มในการตรวจจับตำหนิในการพันสายทองแดงมอเตอร์ (การพัน) และตะกั่วบัดกรี

1. การแยกสี HSV ทำให้สามารถแยกความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสีได้อย่างถูกต้อง 2. การปรับค่าความอิ่มตัวขั้นต่ำ (S ใน HSV) ทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างมีเสถียรภาพในสภาวะของ แสงรอบข้างที่แตกต่างกันหรือการสะท้อนจากชิ้นส่วนที่มีความวาว

คุณประโยชน์

แต่ก่อน ตำหนิของสายพันมอเตอร์และตะกั่วบัดกรีจะได้รับการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์วิชันซิสเต็มที่ใช้กล้องขาวดำ การตรวจจับความแตกต่างระหว่างสายไฟ เทอร์มินัล และตะกั่วบัดกรีนั้นเป็นเรื่องยากและไม่มีเสถียรภาพ กล้องถ่ายภาพสีของ XG ซีรี่ส์ ทำให้แน่ใจว่าการตรวจจับจะมีเสถียรภาพ

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย