การตรวจสอบปริมาณจาระบีบนชิ้นงาน

Detecting the amount of grease applied to parts

การระบุปริมาณจาระบีบนชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์วิชันซิสเต็ม

1. วิธีการสกัดสีโดยใช้ HSV (สี-ความอิ่มตัวของสี-ค่า) ทำให้มีการตรวจจับที่เสถียรภาพแม้จาระบีและโทนสีของพื้นผิวชิ้นงานจะเปลี่ยนไป 2. เช่นเดียวกับการตรวจจับว่ามีการใช้จาระบีหรือไม่ อุปกรณ์วิชันซิสเต็มสามารถวัดปริมาณจาระบีที่พื้นที่ผิวเพื่อระบุว่ามีการใช้จาระบีในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่

คุณประโยชน์

แต่ก่อน ปริมาณจารบีที่ต้องใส่กับชิ้นส่วนจะระบุด้วยเซนเซอร์สี เซนเซอร์จะสามารถตรวจจับว่าได้ใส่จารบีแล้วหรือยัง และบางครั้งชิ้นส่วนที่ใส่จารบีไม่เพียงพอได้รับอนุญาตให้ผ่าน อุปกรณ์วิชันซิสเต็มสามารถระบุชิ้นส่วนที่ไม่มีปริมาณจารบีที่เพียงพอได้อย่างน่าเชื่อถือว่าเป็นตำหนิ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • XG ซีรีส์ สามารถตั้งโปรแกรมมาตรฐานผ่านทางคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง หรือการตั้งโปรแกรมขั้นสูงโดยอาศัยซอฟต์แวร์ Vision Editor บน PC

  • ประสิทธิภาพสูง พร้อมกับระบบทำโปรแกรมแบบไอคอนและอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เพื่อการตั้งค่าที่ง่ายสำหรับทุกคน

  • CV-5000 ซีรีส์มีกล้องให้เลือกหลากหลายประเภทมากที่สุดในระดับเดียวกัน คุณจึงสามารถเลือกกล้องที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานประเภทต่างๆ

  • ช่วยให้การประยุกต์ใช้งานของคุณมีความยืดหยุ่นสูงสุดด้วยกล้องหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ ซึ่งใช้อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลภาพประสิทธิภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรม