การตรวจจับเฟืองที่ผิดพลาด

Detecting incorrect gears

การระบุเฟืองชนิดที่ผิดพลาดจากความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางเฟือง หรือจำนวนฟัน

XG ซีรี่ส์ ใช้การค้นหาต้นแบบการเปรียบเทียบแบบ Normalized Correlation ซึ่งทำให้การตรวจจับมีเสถียรภาพแม้ความสว่างและสีพื้นผิวหรือสีพื้นหลังของชิ้นงานจะเปลี่ยนไป

คุณประโยชน์

แต่ก่อน เฟืองชนิดที่ผิดพลาดจะถูกตรวจสอบระหว่างกระบวนการประกอบ บางครั้งจะพบเฟืองชนิดที่ผิดพลาดหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ซึ่งทำให้สูญเสียรายได้ XG ซีรี่ส์ จะตรวจสอบหาเฟืองที่ผิดพลาดบนสายพานการผลิตโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ก่อนขั้นตอนการติดตั้ง อันเป็นการป้องกันความบกพร่องของการประกอบ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • XG ซีรีส์ สามารถตั้งโปรแกรมมาตรฐานผ่านทางคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง หรือการตั้งโปรแกรมขั้นสูงโดยอาศัยซอฟต์แวร์ Vision Editor บน PC

  • ประสิทธิภาพสูง พร้อมกับระบบทำโปรแกรมแบบไอคอนและอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เพื่อการตั้งค่าที่ง่ายสำหรับทุกคน

  • CV-5000 ซีรีส์มีกล้องให้เลือกหลากหลายประเภทมากที่สุดในระดับเดียวกัน คุณจึงสามารถเลือกกล้องที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานประเภทต่างๆ

  • ช่วยให้การประยุกต์ใช้งานของคุณมีความยืดหยุ่นสูงสุดด้วยกล้องหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ ซึ่งใช้อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลภาพประสิทธิภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรม