การตรวจจับเฟืองที่ผิดพลาด

Detecting incorrect gears

การระบุเฟืองชนิดที่ผิดพลาดจากความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางเฟือง หรือจำนวนฟัน

XG ซีรี่ส์ ใช้การค้นหาต้นแบบการเปรียบเทียบแบบ Normalized Correlation ซึ่งทำให้การตรวจจับมีเสถียรภาพแม้ความสว่างและสีพื้นผิวหรือสีพื้นหลังของชิ้นงานจะเปลี่ยนไป

คุณประโยชน์

แต่ก่อน เฟืองชนิดที่ผิดพลาดจะถูกตรวจสอบระหว่างกระบวนการประกอบ บางครั้งจะพบเฟืองชนิดที่ผิดพลาดหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ซึ่งทำให้สูญเสียรายได้ XG ซีรี่ส์ จะตรวจสอบหาเฟืองที่ผิดพลาดบนสายพานการผลิตโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ก่อนขั้นตอนการติดตั้ง อันเป็นการป้องกันความบกพร่องของการประกอบ

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย