การตรวจจับขั้วที่งอในขดลวดจุดระเบิด

Detecting bent terminals in ignition coils

การตรวจสอบหาขั้วที่งอ

ซอฟต์แวร์วัดระยะทางระหว่างพิกัดของขั้วต่อแต่ละจุดและขอบของชิ้นงานขณะทำการชดเชยความเอียงของชิ้นงาน เครื่องมือตำแหน่งขอบหยักของ XG ซีรี่ส์ วัดตำแหน่งขอบหลายตำแหน่งในการตรวจสอบครั้งเดียวซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการป้อนการตั้งค่า

คุณประโยชน์

วิธีตรวจสอบที่ใช้ก่อนหน้านี้ประกอบด้วยการกำหนดพื้นที่ทั้งด้านบน และด้านล่างขั้ว และใช้อิมเมจเซนเซอร์อย่างง่ายเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของขั้วในพื้นที่เหล่านั้น ขณะที่วิธีการดังกล่าวประสบความสำเร็จในการตรวจจับขั้วที่งอเป็นอย่างมากที่เข้าสู่บริเวณที่ตรวจสอบ มันไม่สามารถตรวจสอบการจัดเรียงขาได้ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยการใช้อุปกรณ์วิชันซิสเต็มที่สามารถตรวจจับได้หลายจุด ทำให้สามารถตรวจสอบขั้วที่งอด้วยความแม่นยำสูงได้

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • XG ซีรีส์ สามารถตั้งโปรแกรมมาตรฐานผ่านทางคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง หรือการตั้งโปรแกรมขั้นสูงโดยอาศัยซอฟต์แวร์ Vision Editor บน PC

  • ประสิทธิภาพสูง พร้อมกับระบบทำโปรแกรมแบบไอคอนและอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เพื่อการตั้งค่าที่ง่ายสำหรับทุกคน

  • CV-5000 ซีรีส์มีกล้องให้เลือกหลากหลายประเภทมากที่สุดในระดับเดียวกัน คุณจึงสามารถเลือกกล้องที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานประเภทต่างๆ

  • ช่วยให้การประยุกต์ใช้งานของคุณมีความยืดหยุ่นสูงสุดด้วยกล้องหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ ซึ่งใช้อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลภาพประสิทธิภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรม