การตรวจจับตำหนิ/รอยยุบบนผลิตภัณฑ์ตีขึ้นรูป

Flaw/dent detection on forged products

วิชันซิสเต็มตรวจสอบรอยยุบบนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป

XG ซีรี่ส์ แยกความแตกต่างของความเปรียบต่างโดยการกำจัดการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยที่ไม่ชัดเจนในพื้นหลังโดยใช้ฟิลเตอร์เบลอและฟิลเตอร์การแก้ไขแสงเงาแบบเรียลไทม์ โดยการทำให้เส้นขอบพื้นผิวปกติกลมกลืนกันแล้วเอาความแตกต่างซึ่งเกิดจากแสงที่ไม่สม่ำเสมอออก ก็สามารถที่จะแยกเฉพาะรอยตำหนิและรอยบุบได้

คุณประโยชน์

รอยบุบถูกตรวจจับด้วยเครื่องมือรอยตำหนิ และฟิลเตอร์ลบ แต่ความสูงต่ำของพื้นผิวชิ้นงานทำให้การตรวจสอบไม่เสถียร XG ซีรี่ส์ ทำให้สามารถตรวจจับรอยบุบได้อย่างมีเสถียรภาพ ด้วยการผสมผสานของการใช้ฟิลเตอร์การแก้ไขแสงเงาแบบเรียลไทม์ และฟิลเตอร์เบลอ

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย