การตรวจสอบพื้นผิวของออปติคัลดิสก์

Surface inspection of an optical disc

วิชันซิสเต็มตรวจสอบพื้นผิวของออปติคัลดิสก์

การประมวลผลสีแบบละเอียดจะสกัดข้อมูลโดยยึดตามเฉดสี ความอิ่มตัวของสี และระดับความสว่างของสี ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับสีใดๆ ที่แตกต่างจากสีพื้นหลังของชิ้นงานโดยไม่ต้องปรับสีของเรซิน นอกจากนี้ ฟังก์ชันการมองข้ามความเข้ม สามารถเอาข้อมูลความสว่างออกจากเกณฑ์การประมวลผลซึ่งทำให้ภาพมีความเสถียรยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของแสง

คุณประโยชน์

รอยตำหนิจะถูกตรวจจับด้วยฟังก์ชันการแยกสี แต่สีของเรซินที่แตกต่างกันทำให้ยากที่จะตรวจสอบด้วยความแน่นอน การประมวลผลสีแบบละเอียด XG ซีรี่ส์ ที่มีการตรวจจับรอยตำหนิ ทำให้เป็นไปได้ในการแยกรอยตำหนิอย่างมีเสถียรภาพโดยไม่ต้องปรับการตั้งค่า แม้กับดิสก์เรซินที่มีสีแตกต่างกัน

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย