การตรวจจับพื้นผิวที่ด้านล่างของกระป๋อง

Surface inspection on the bottom of cans

วิชันซิสเต็มตรวจสอบชิ้นส่วนแปลกปลอม/รอยตำหนิที่ด้านล่างของกระป๋อง

ฟิลเตอร์การแก้ไขแสงเงาแบบเรียลไทม์ XG ซีรี่ส์ เป็นเครื่องมือก่อนการประมวลผลที่สร้างพื้นหลังของชิ้นส่วนโดยประมาณและเปรียบเทียบพื้นหลังกับภาพอินพุตในแบบเรียลไทม์ จากนั้น ชิ้นส่วนแปลกปลอมและรอยตำหนิจะถูกแยกและดึงออกมาอย่างถูกต้อง

คุณประโยชน์

แต่ก่อน รอยตำหนิจะได้รับการตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจจับรอยตำหนิ แต่แสงสะท้อนจากความเปลี่ยนแปลงของความโค้งงอของพื้นผิว ทำให้การตรวจสอบไม่มีเสถียรภาพ ฟิลเตอร์การแก้ไขแสงเงาแบบเรียลไทม์ XG ซีรี่ส์ จะขจัดแสงจ้า และสภาวะพื้นผิวอื่นๆ เพื่อค้นหาตำหนิได้อย่างมีเสถียรภาพ

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย