การวัดขนาดของคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กโทรไลต์

Dimensional measurements of electrolytic capacitors

วิชันซิสเต็มวัดพื้นผิวขนาดขา และการโค้ง

สามารถรับข้อมูลตำแหน่งขอบได้โดยการตั้งค่าพื้นที่การวัดให้ครอบคลุมเส้นขอบของคาปาซิเตอร์ โดยการยึดตามข้อมูลที่ได้รับ การคำนวณความกว้างสูงสุด/ต่ำสุด, ตำแหน่งสูงสุด/ต่ำสุด มุมของ เส้นโดยประมาณสองเส้นและระยะทาง สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

คุณประโยชน์

ทำการวัดขนาดเป็นบางส่วน โดยใช้เครื่องมือตรวจจับขอบพื้นฐาน XG ซีรี่ส์ สามารถทำการวัดขนาดที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น โดยใช้การคำนวณเพื่อดำเนินการกับข้อมูลด้านขนาดได้อย่างเที่ยงตรงของภาพที่ผ่านการประมวลผล

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • XG ซีรีส์ สามารถตั้งโปรแกรมมาตรฐานผ่านทางคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง หรือการตั้งโปรแกรมขั้นสูงโดยอาศัยซอฟต์แวร์ Vision Editor บน PC

  • ประสิทธิภาพสูง พร้อมกับระบบทำโปรแกรมแบบไอคอนและอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เพื่อการตั้งค่าที่ง่ายสำหรับทุกคน

  • CV-5000 ซีรีส์มีกล้องให้เลือกหลากหลายประเภทมากที่สุดในระดับเดียวกัน คุณจึงสามารถเลือกกล้องที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานประเภทต่างๆ

  • ช่วยให้การประยุกต์ใช้งานของคุณมีความยืดหยุ่นสูงสุดด้วยกล้องหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ ซึ่งใช้อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลภาพประสิทธิภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรม