การตรวจสอบพื้นผิวของซับสเตรตแบตเตอรี่แบบโซลาร์เซลล์

Surface inspection of solar battery substrates

วิชันซิสเต็มสามารถตรวจสอบพื้นผิวของซับสเตรต

ด้วยความละเอียด 5 ล้านพิกเซลของกล้องในการตรวจสอบรอยตำหนิขนาดเล็ก ฟิลเตอร์การแก้ไขแสงเงาแบบเรียลไทม์ใหม่และอัลกอริธึมการตรวจจับในตัวของ XG ซีรี่ส์ ทำให้คุณสามารถตรวจจับรอยตำหนิได้โดยมีความถูกต้องสูง

คุณประโยชน์

การตรวจจับรอยตำหนิขนาดเล็กด้วยกล้องขนาด 2 เมกะพิกเซล ไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเพียงพอ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความละเอียด ระบบ XG ซีรี่ส์ และกล้องความเร็วสูงขนาด 5 เมกะพิกเซล สามารถบันทึกภาพในความละเอียดที่ต้องใช้ในการตรวจหารอยตำหนิขนาดเล็ก

วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย