การมาร์กเครื่องหมายตำหนิบนฟิล์ม

Bad mark marking on films

หลังจากตรวจจับรอยตำหนิด้วยวิชันซิสเต็มได้แล้ว เลเซอร์จะมาร์กฟิล์มเพื่อกำจัดส่วน NG

เลเซอร์สามารถแทนที่เทคโนโลยี Ink-jet สำหรับการมาร์กพื้นที่ NG ของแผ่นฟิล์มขนาดบาง วิธีนี้ ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

คุณประโยชน์

ระบุส่วน NG ของวัตถุดิบได้ด้วยความเที่ยงตรงสูง โดยที่ลดการทิ้งฟิล์มคุณภาพสูง ลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง และปัญหาในการบำรุงรักษา

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์