ขั้นตอนก่อนการประมวลผลเครื่องม้วนมอเตอร์

Preprocessing of motor winding

การนำผิวเคลือบออกของเครื่องม้วนมอเตอร์เพื่อเป็นขั้นตอนก่อนการประมวลผลสำหรับงานเชื่อม

ก่อนหน้านี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการกัดกรดสำหรับขั้นตอนก่อนการประมวลผลของงานเชื่อมเพื่อเอาการเคลือบของการพันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าออก MDV ซีรี่ส์จะทำงานได้ดีกับมอเตอร์ขนาดเล็กประเภทนี้

คุณประโยชน์

เปรียบเทียบผลผลิตกับขั้นตอนการมาร์กแบบ Manual ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ของเรา

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์