การมาร์กสวิตช์แผงหน้าปัด

Marking instrument panel switches

การมาร์กทั้งแผงหน้าปัดหลังจากขั้นตอนการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

การจ้างคนภายนอกให้ทำการมาร์กแต่ละปุ่มก่อนการประกอบชิ้นส่วนไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ด้วยมุมมองภาพขนาด 300 มม. เลซอร์ MDV ซีรี่ส์ สามารถมาร์กแผงอุปกรณ์ทั้งหมดได้แม้จะประกอบแผงอุปกรณ์แล้วและช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ ด้วยการใช้คนภายในองค์กรทำการผลิตเท่านั้น

คุณประโยชน์

ลดค่าใช้จ่ายในการเอาท์ซอร์สและการบริหารจัดการผู้จำหน่าย เช่นเดียวกับลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานในการผลิตชิ้นงาน

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์