การมาร์กโค้ด 2D บนแผงวงจร

2D code marking on PC Board

การมาร์กโค้ด 2D บนส่วนซิลค์สกรีนของแผงวงจร

สิ่งสกปรกสามารถเพิ่มขึ้นบนพื้นผิวด้วยการมาร์กเครื่องหมาย CO2 ด้วยการใช้ YVO4 แทน ทำให้สามารถมาร์กโค้ด 2D ได้ด้วยความเปรียบต่างสูงโดยไม่มีการสะสมของสิ่งสกปรก

คุณประโยชน์

ลดค่าใช้จ่ายในการทำ Labeling การมองเห็นที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ CO2

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์