การมาร์กโค้ด 2D บนชิ้นส่วนหล่อ

2D code marking on Casted Parts

การมาร์กโค้ด 2D บนเสื้อสูบอะลูมิเนียม

วิธี เช่น การปั๊มแบบลึกสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการอ่านได้ ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ MDF ของ KEYENCE ทำให้ประสิทธิภาพการอ่านและการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นมาก

คุณประโยชน์

ประสิทธิภาพการอ่านที่เสถียรและการบำรุงรักษาต่ำ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์