ความไม่ได้ระนาบ (T.I.R.) ของแผ่นตั้งเวลา

Runout (T.I.R.) of a timing plate

การประกอบยานยนต์

โดยปกติแล้ว จะใช้อุปกรณ์ LVDT หรือเครื่องวัดแบบหน้าปัดแต่เนื่องจากมีช่องจึงไม่สามารถใช้ได้

คุณประโยชน์

การใช้เลเซอร์แบบไม่สัมผัสที่มีคุณสมบัติในตัวที่สามารถตัดรอบเวลาและความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นของช่อง

ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง