ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร

การตรวจสอบความแตกต่างความยาวของเพลา

Differentiating shaft length

การประกอบ

การจำแนกชิ้นส่วนโดยไม่ใช้อุปกรณ์การวัด

คุณประโยชน์

LV-NH300 มีความกว้างของแกนลำแสง 30 มม. ดังนั้นจึงสามารถตรวจจับความแตกต่างของความยาวของ 30 มม. (1.18) หรือน้อยกว่า และยังมีสองเอาต์พุตที่ต่างกัน ทำให้เป็นไปได้ในการจำแนกความแตกต่างระหว่าง 3 ชิ้นงาน เมื่อต้องการจำแนกความแตกต่างมากกว่านี้ เอาต์พุตแบบอะนาล็อกยังพร้อมใช้งาน

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์