การตรวจสอบความแตกต่างความยาวของเพลา

Differentiating shaft length

การประกอบ

การจำแนกชิ้นส่วนโดยไม่ใช้อุปกรณ์การวัด

คุณประโยชน์

LV-NH300 มีความกว้างของแกนลำแสง 30 มม. ดังนั้นจึงสามารถตรวจจับความแตกต่างของความยาวของ 30 มม. (1.18) หรือน้อยกว่า และยังมีสองเอาต์พุตที่ต่างกัน ทำให้เป็นไปได้ในการจำแนกความแตกต่างระหว่าง 3 ชิ้นงาน เมื่อต้องการจำแนกความแตกต่างมากกว่านี้ เอาต์พุตแบบอะนาล็อกยังพร้อมใช้งาน

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์