การตรวจจับการทากาวเหลวที่มีความหนืดสูง

Detecting the application of liquid adhesive

การประกอบ

GV ซีรี่ส์สามารถทำการตรวจจับที่มีเสถียรภาพในพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้ เช่น ของเหลว สารเกาะยึด เนื่องจากเป็นการตรวจจับตามระยะทาง

คุณประโยชน์

ในการประยุกต์ใช้งานกาวเหลวที่มีความหนืดสูง ถ้าใช้น้อยหรือไม่ใช้เลยจะทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS