การตรวจจับชิ้นงานขนาดเล็ก

Detecting small targets

การประกอบ

ตรวจจับชิ้นงานละเอียดด้วยไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ไฟเบอร์ที่มีเลนส์

คุณประโยชน์

ต่างจากไฟเบอร์ทั่วไปที่มีเลนส์ ซึ่งเลนส์อาจหลุดได้จากแรงสั่นสะเทือน จะสามารถติดตั้งเลนส์ของ FU-10 ได้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น ยังสามารถปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ FU-10 ได้ เพื่อใช้กับชิ้นงานหลากหลายประเภท

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์