การยืนยันการถอดชิ้นงาน

Confirming part removal

เครื่องหล่อแบบพลาสติก

สามารถเชื่อมต่อไฟเบอร์ FU-U ซีรี่ส์ ได้โดยตรงกับแขนหุ่นยนต์เพื่อยืนยันถึงการนำชิ้นงานออก และการมีอยู่ของใบแทรก

คุณประโยชน์

FU-U ซีรี่ส์สามารถทนทานต่อการหักงอได้ 20 ล้านครั้ง และสามารถใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องทำการบำรุงรักษา

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์