การตรวจจับระดับในภาชนะ

Detecting hopper level

เครื่องหล่อแบบพลาสติก

เลเซอร์พลังสูงพิเศษ LV-NH110 สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่ได้รับการป้องกันจากแสงอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก

คุณประโยชน์

จะสามารถตรวจจับระดับของของเหลว ขณะที่ไม่นำอนุภาคที่ร่วงหล่นมาใช้ในการวัด และยังจะไม่ทำการวัดสิ่งสกปรกที่สะสมบนหน้าต่างของภาชนะ ทำให้เป็นไปได้ที่จะคงไว้ซึ่งการตรวจจับที่มีเสถียรภาพ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์