การควบคุมน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์

Controlling mold cooling water

เครื่องหล่อแบบพลาสติก

สำหรับเครื่องหล่อแบบพลาสติก การควบคุมอุณหภูมิเป็นส่วนประกอบสำคัญของการควบคุมคุณภาพ ด้วย FD-M ซีรี่ส์ จึงทำให้สามารถตรวจสอบความต่อเนื่องของการไหลของน้ำหล่อเย็น

คุณประโยชน์

ด้วยการออกแบบฟรีโฟลว์ของ FDM ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดการอุดตันจากการปนเปื้อนภายในน้ำหล่อเย็น เป็นผลให้ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์