การตรวจจับการไหลของน้ำหล่อเย็น

Detecting cooling water flow

เครื่องเชื่อม

การตรวจจับการไหลของน้ำหล่อเย็น

คุณประโยชน์

ด้วยการตรวจจับการไหล จะสามารถตรวจจับการไม่มีอยู่ของชิ้นส่วน นอกเหนือจากการปิดกั้นการไหลของน้ำเนื่องจากการสะสมของสิ่งสกปรก และ ด้วยการตรวจสอบการไหล ทำให้เป็นไปได้ในการคาดเดาความต้องการในการบำรุงรักษา

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์