การยืนยันการถอดชิ้นงาน

Confirming part ejection

เพรสด้วยเครื่อง

พื้นที่กว้าง 40 มม. (1.57) ทำให้สามารถตรวจพบชิ้นงานได้ แม้ว่าจะมีความแตกต่างด้านตำแหน่ง

คุณประโยชน์

เมื่อใช้โหมดการตรวจจับขอบ ผลกระทบจากฝุ่นผงและสิ่งสกปรกที่สะสมจะลดลงอย่างมาก

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์