การตรวจจับการวางตำแหน่งชิ้นงาน

Detecting workpiece seating

เพรสด้วยเครื่อง

ตรวจสอบการตั้งค่าที่ถูกต้องขณะลำเลียงชิ้นส่วน เนื่องจากแกนลำแสงมีความกว้าง 10 มม. (0.39) จึงเป็นไปได้ที่จะระบุถึงบริเวณที่ยกสูงขึ้นที่ใดก็ตามบนชิ้นงาน

คุณประโยชน์

ด้วยการตรวจจับชิ้นส่วนที่สวมเข้าที่อย่างไม่ถูกต้อง จึงสามารถป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงานที่มีราคาแพงได้

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์