เซนเซอร์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

Environment resistant sensors

การอบร้อน

ด้วยการใช้พลังงานสูงพิเศษ PX จะทำการตรวจจับอย่างมีเสถียรภาพ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่มักทำให้การตรวจจับผิดพลาด และการใช้การไม่ได้แบบชั่วขณะในเซนเซอร์แบบทั่วไป

คุณประโยชน์

ด้วยการใช้พลังงานสูงพิเศษ PX จะทำการตรวจจับอย่างมีเสถียรภาพ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่มักทำให้การตรวจจับผิดพลาด และการใช้การไม่ได้แบบชั่วขณะในเซนเซอร์แบบทั่วไป

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบทนทานสำหรับโรงงานผลิต PX ซีรีส์ รุ่นใหม่ เซนเซอร์ที่มีความทนทานสำหรับโรงงานผลิต ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย