ไฟเบอร์ออปติกทนความร้อน

Heat resistant fiber optics

การอบร้อน

เตาอบร้อนมีอุณหภูมิสูงเป็นอย่างยิ่ง และทำให้เซนเซอร์แบบทั่วไปชำรุดได้อย่างง่ายดายเมื่อนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้

คุณประโยชน์

เลือกหนึ่งใน 17 ชนิดไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์แบบทนความร้อน ที่สร้างขึ้นมาให้ทนทานอุณหภูมิสูงในช่วงต่างๆ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์