การตรวจจับชิ้นงานที่มีข้อจำกัดในการติดตั้งภายในเครื่องขัดล้างชิ้นงาน

Detecting targets with mounting restrictions within a parts washer

เครื่องขัดล้างชิ้นงาน

ให้วิธีการที่สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างมีเสถียรภาพ เมื่อสามารถใช้เซนเซอร์ชนิด Reflective เท่านั้น

คุณประโยชน์

เซนเซอร์ชนิด Reflective ทั่วไป ได้รับผลกระทบจากพื้นหลังของเครื่องขัดล้าง ด้วยการตั้ง PX ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ให้เป็น V-Formation จึงเป็นไปได้ที่จะตรวจจับชิ้นงานโดยไม่มีการตรวจจับพื้นหลัง หรือของเหลวในการขัดล้าง

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบทนทาน