การตรวจจับระดับของเหลวในเครื่องขัดล้างชิ้นงาน

Detecting fluid levels in a parts washer

เครื่องขัดล้างชิ้นงาน

การตรวจจับระดับของเหลวในเครื่องขัดล้างชิ้นงาน

คุณประโยชน์

สามารถตรวจจับโดยไม่ต้องสัมผัสกับของเหลว แม้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงฟองอากาศที่เล็ดลอดเข้ามาในท่อได้ แกนลำแสง 16 แกนที่เชื่อมโยงของ FU-95S จะช่วยเฉลี่ยผลกระทบนี้ จึงเป็นการช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดในการตรวจจับ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์