การตรวจจับชิ้นงานในเครื่องขัดล้างชิ้นงาน

Detecting targets in a parts washer

เครื่องขัดล้างชิ้นงาน

ด้วยเซนเซอร์ที่มีระดับการป้องกัน IP67 ทำให้ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากของเหลวในการขัดล้าง

คุณประโยชน์

ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ LV-H62F ทำให้เป็นไปได้ที่จะติดตั้งเซนเซอร์ได้จากระยะไกล นอกจากนั้น ด้วยเซนเซอร์ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) การติดตั้งสามารถทำได้ง่าย เนื่องจากคุณเพียงต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนตรงข้ามกับหัวเซนเซอร์

ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์