การตรวจจับเกลียว

Thread detection

การผลิตโดยใช้เครื่องจักร

ขณะที่เซนเซอร์แบบทั่วไปมีปัญหาในการตรวจจับเกลียว LV-NH32 จะสามารถตรวจจับความแตกต่างระหว่างทั้งรูแบบมีเกลียวและไม่มีเกลียว สำหรับรูแบบไม่ได้ทำเกลียว แสงของเซนเซอร์จะถูกกักไว้ และไม่ส่องกลับออกมา แต่สำหรับรูแบบที่ทำเกลียว แสงจำนวนมากจะสะท้อนกลับออกมาที่เซนเซอร์

คุณประโยชน์

LV-NH32 มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงที่สามารถปรับได้ตามขนาดของรู และเกลียว จึงทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างมีเสถียรภาพสูง

ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์