การตรวจจับการไหลของสารหล่อเย็น

Detecting coolant flow

การผลิตโดยใช้เครื่องจักร

ถ้าการไหลของสารหล่อเย็นถูกตรวจจับด้วยเซนเซอร์แรงดัน แรงดันอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการอุดตัน ทำให้ไม่แน่ใจว่ามีสารหล่อเย็นอยู่หรือไม่ สารหล่อเย็นปริมาณน้อยทำให้เกิดร่องรอยและการไหม้ ซึ่งนำไปสู่กระบวนการที่มีตำหนิ และความเสียหายขนาดใหญ่

คุณประโยชน์

ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการไหล FD-M ซีรี่ส์ บริเวณการตรวจจับการไหล ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนไหว หรือสิ่งกีดขวางใดๆ การออกแบบที่ราบรื่นไร้รอยต่ออย่างสมบูรณ์นี้กำจัดความเป็นไปได้ที่สิ่งสกปรกจะอุดตันกลไก จึงทำให้สารหล่อเย็นมีเสถียรภาพ และเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการ

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง