การควบคุมการไหลน้ำมันหล่อลื่น

Lubricant flow control

การหล่อแบบ

ใช้ในการควบคุมการไหลของน้ำมันหล่อลื่น เซนเซอร์ตรวจจับการไหลคือส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการควบคุมคุณภาพการหล่อแบบ

คุณประโยชน์

ด้วย FD-M ซีรี่ส์ บริเวณการตรวจจับการไหล ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนไหว หรือสิ่งกีดขวางใดๆ การออกแบบที่ราบรื่นไร้รอยต่ออย่างสมบูรณ์นี้จะทำให้ยากต่อการที่สิ่งสกปรกจะอุดตันกลไก จึงลดความต้องการในการบำรุงรักษาลงอย่างมาก และมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์