การควบคุมการไหลของน้ำหล่อเย็น

Cooling water flow control

การหล่อแบบ

สามารถตรวจสอบการไหลของน้ำหล่อเย็น ซึ่งจำเป็นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องทำการบำรุงรักษาผ่านการใช้งาน FD-M ซีรี่ส์

คุณประโยชน์

การตรวจจับปัญหาได้ทันท่วงทีด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิด “ซิงค์มาร์ก” ซึ่งจะเกิดเมื่อมีการไหลลดลงของเนื่องจากการอุดตันหรือการแตกของท่อ ด้วยการออกแบบแบบฟรีโฟลว์ FD-M จะช่วยลดความต้องการในการซ่อมบำรุงลงอย่างมาก เพราะไม่เพียงว่าการสะสมของสิ่งสกปรกจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงแล้ว แต่แม้ว่าจะเกิด การตรวจจับก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์