การวัดความสูงของเครื่องเชื่อมสายไฟ

Height measurement of a wire bond

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ตำหนิในเส้นลวดเชื่อมสามารถทำให้แผงวงจรทำงานผิดพลาดได้

คุณประโยชน์

ลำแสงขนาด 2 µm และวิธีการสแกนคู่ทำให้มั่นใจได้ว่าการวัดมีเสถียรภาพ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์