การวัดความกว้างและความหนาของแผ่นชิ้นงานเหล็กกล้าร้อน

Thickness and width measurement of hot steel slab

การผลิตโลหะ

การวัดขนาดแบบไม่สัมผัสของแผ่นชิ้นงานร้อนระหว่างกระบวนการผลิต

คุณประโยชน์

LK-G ซีรี่ส์ มีการตรวจจับเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ระยะไกลพิเศษที่มีประสิทธิภาพแม้สำหรับแผ่นชิ้นงานความร้อนสูง ซึ่งมีความสามารถมากกว่าดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบไม่สัมผัสทั่วๆ ไป

ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง